FORCE – Forensic Culture in Europe, 1930-2000

Over dit project

Het ERC Consolidator project ‘Forensic Culture. A Comparative Analysis of Forensic Practices in Europe, 1930-2000)’ wordt geleid door dr. Willemijn Ruberg. Het project onderzoekt de verschillende forensische praktijken in Europa tussen 1930 en 2000.

In televisieseries zoals CSI en Criminal Minds lossen forensische wetenschappers zelfs de meest lastige zaken in slechts een paar uur op. Met technieken als bloedspatanalyse, DNA-onderzoek en autopsies wordt de misdaad grondig gereconstrueerd en psychiatrische classificaties zoals “psychopaat” helpen de dader identificeren. Dankzij de neutrale en ondubbelzinnige resultaten van wetenschap en technologie kan het recht zegevieren.

De werkelijkheid is ingewikkelder. In de praktijk lijkt de rol en impact van forensische wetenschap af te hangen van de locatie van de rechtbank. Eerdere onderzoeken schreven regionale verschillen toe aan de beschikbaarheid van technologieën of de verschillen tussen rechtssystemen. Recenter onderzoek laat echter zien dat dit beeld niet klopt. Deze factoren blijken niet voldoende te kunnen verklaren waarom wetenschappelijke experts in sommige landen aanzienlijke macht hebben in de rechtbank, terwijl zij in andere nauwelijks gehoord worden. Daarnaast is er in de bestaande modellen te weinig aandacht voor een derde, essentiële factor: cultuur.

Het project FORCe heeft als doel om aan te tonen dat culturele factoren de invloed van de forensische wetenschap bepalen. Dit gebeurt door te kijken naar de verschillende politieke ideologieën, representaties in de media, en het bestuderen van normen rondom gender en sexualiteit.